சிறுவர் மலர் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

சிறுவர் மலர்

“இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரேமிகலூக்கும் தன்மை யவர்” என்கிறார் வள்ளுவப் பெருந்தகை.வேற்றுமையை விட்டு ஒற்றுமையுடன் யாரெல்லாம் வாழ்கின்றார்களோ, அவர்களை தோற்கடிக்க முடியாது என்பதே அதன் கருத்தாகும். ஒற்றுமை எனப்படுவது இவ்வுலகில் வாழ்கின்ற அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அவசியமான ஒன்றாகும். ஆதிகால மனிதர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகவே குடிசைகள் அமைத்து வாழ்ந்து வந்தார்கள்....
2022-05-21 18:30:00
முன்னொரு காலத்தில் ஒரு காட்டில் முனிவர் ஒருவரின் குடிசை இருந்தது.  அருகே ஒரு சிறிய மலை இருந்தது. அந்த மலையருகே உள்ள ஒரு துவாரத்தில் சின்ன சுண்டெலி ஒன்று வாழ்ந்துவந்தது. அந்தக் காட்டில் பூனையின் நடமாட்டம் அதிகம் இருந்தது. ஆகவே, அது மிகவும் பயத்துடன் வாழ்ந்து வந்தது. ஒருநாள் ஒரு பூனையின் பிடியிலிருந்து தப்பிய சுண்டெலி, ஆஸ்ரமத்தில் உள்ள முனிவரைச் சரண் அடைந்தது...
2022-05-14 18:30:00
Subscribe to சிறுவர் மலர்