உலகில் சுற்றுலா செல்ல சிறந்த நாடு; இருபது நாடுகள் பட்டியலில் இலங்கை 17ஆவது இடத்தில் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகில் சுற்றுலா செல்ல சிறந்த நாடு; இருபது நாடுகள் பட்டியலில் இலங்கை 17ஆவது இடத்தில்

konde nat traval magazine சுற்றுலா இதழ், தமது வாசகர்கள் தேர்வு செய்த சுற்றுலா செல்வதற்கு சிறந்த நாடுகள் பட்டியலை ஆண்டுதோறும் வெளியிட்டு வருகிறது.  

அதன்படி இந்த ஆண்டு சுற்றுலா செல்வதற்கு உலக அளவில் சிறந்த 20நாடுகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் இலங்கை 17ஆவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.  

இலங்கை இதில் 88.01புள்ளிகளைப் பெற்றிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு இலங்கை இந்த பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தைப் பிடித்திருந்தது. சுற்றுலாவை பிரதான வருவாய் ஆதாரமாக கொண்ட இலங்கை, பொருளாதாரத்தில் மீளும் முயற்சியாக மீண்டும் சுற்றுலா துறைக்கு புத்துயிரூட்ட முயன்று வருவது குறிப்பிட்டத்தக்கது.  

இந்த ஆண்டுக்கான, சுற்றுலா செல்வதற்கான சிறந்த நாடுகள் பட்டியலில் முதல் 03 இடங்களை போர்ச்சுக்கல், ஜப்பான், தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள் பிடித்திருக்கின்றன.

Comments