இலங்கையை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்வதற்காக புத்தாக்க சிந்தனையாளர்களுக்கு அழைப்பு | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலங்கையை வளர்ச்சிப் பாதையில் கொண்டு செல்வதற்காக புத்தாக்க சிந்தனையாளர்களுக்கு அழைப்பு

22மில்லியன் இலங்கையர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் தேடலில், தேசிய தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப தீர்வுகள் வழங்குநரான SLT-MOBITEL, ‘Dreamers’ - தொலைநோக்கு கொண்டவர்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், புத்திசாலிகள் மற்றும் வழமைக்கு அப்பால் சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் என சகல தரப்பினரையும் தமது செயற்படும் தீர்வுகளுடன் முன்வந்து, இலங்கை தற்போது எதிர்நோக்கியுள்ள பாரிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முயற்சிக்க கைகோர்க்குமாறு அழைப்புவிடுத்துள்ளது.

SLT-MOBITEL இனால் தனது #NoDreamTooBig எனும் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அதனூடாக அனைத்து இலங்கையர்கள் வசமும் காணப்படும் அதே தொழில்நுட்பம் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட சாதனங்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி புத்தாக்கமான முறையில் பாரிய கனவுகளை நனவாக்கிக் கொள்வதற்காக பணியாற்ற இணையுமாாறு அழைத்துள்ளது. இந்த உறுதியற்ற காலப்பகுதியிலிருந்து நாம் விடுபட்டு ஒரு இலங்கையாக முன்னேற்றத்தை நோக்கி பயணிக்க தேவையான கனவுகளை நனவாக்கிக் கொள்வதற்காக முன்னெடுக்கப்படும் இந்த Dreamers Wanted திட்டத்துடன் இணையுமாறு SLT-MOBITEL அழைத்துள்ளது.

தமக்குக் காணப்படும் அறிவு, வளங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி சாதாரணமானவற்றைக் கொண்டு அசாதாரணமானவற்றை உருவாக்க முனையும் விண்ணப்பதாரிகளுக்கு www.sltmobitel.Ik/dreamerswanted எனும் இணையப்பக்கத்துக்கு சென்று தமது தொழிற்படக்கூடிய தீர்வு அல்லது கண்டுபிடிப்பு தொடர்பான விளக்கமளிக்கும் சிறிய வீடியோ ஒன்றை தயாரித்து சமர்ப்பிக்குமாறு கோரப்படுவர். தமது தெரிவுக்குரிய மொழியில் இதனை அவர்களால் சமர்ப்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதுடன், விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்த பின்னர் சுயமான அறிவுறுத்தல் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

Dreamers Wanted Evaluation Team (DWET) என்பதில் SLT-MOBITEL அதிகாரிகள் மற்றும் உள்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களைச் சேர்ந்த கல்விசார் நிபுணர்கள் ஆகியோர் அடங்கியிருப்பதுடன், விண்ணப்பங்களை மீளாய்வு செய்து தெரிவு செய்யும் பணிகளை தொடர்ந்து முன்னெடுப்பார்கள். அதனூடாக மேலதிக மேம்படுத்தலுக்காக சிறந்த சிந்தனைகள் தெரிவு செய்யப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்.

Comments