அவசரகால நிலை 20 முதல் இரத்தானது | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அவசரகால நிலை 20 முதல் இரத்தானது

நாடு முழுவதும் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த அவசரகால நிலை நேற்று முன்தினம் (20) முதல் இரத்தாகியுள்ளது.   கடந்த 06ஆம் திகதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் அவசரகால நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. 

அவசரகால நிலையை அமுல்படுத்துவதும் நடைமுறைப்படுத்துவதும் பாராளுமன்ற சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டதுடன், அது நிறைவேற்றப்பட்ட 14 நாட்களுக்குள் ஜனாதிபதியால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.  எனினும் இச்சட்டம் 14 நாட்களுக்கு மேல் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படாத காரணத்தினால் அது இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது.   அதன்படி நாட்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த அவசரகால நிலை நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவுக்குப் பின்னர் நீக்கப்பட்டதாக ஜனாதிபதி செயலகம் தெரிவித்துள்ளது.

லோரன்ஸ் செல்வநாயகம்

Comments