உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

அருள் சத்தியநாதன்   தமிழக அரசியல் நகர்வுகள் இரு வழிக்களில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் இரண்டுமே இறுதியில் போய்ச்சேரப்போகும் இடம் ஒன்றுதான். அதாவது இன்னொரு சட்ட மன்றத் தேர்தலில் தான் இவ் விரண்டு நகர்வுகளும் போய் நிற்கப்போகின்றன.இதில் முதல் நகர்வு, தி.மு.க எடுத்துவருவது.தி.மு.கவுக்கு இந்த ஆட்சியைக் கவிழ்க்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சி என்ற வகையில்...
2017-09-17 06:30:00
Subscribe to உலகம்