உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

 உலக வல்லரசுக்கான போட்டியில் புதிய கட்டத்தினை நோக்கிய நகர்வினை ஐக்கிய அமெரிக்கா உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. வல்லரசு போட்டி என்பது நாடுகளுக்கிடையில் நிலவும் அதிகாரத்தின் உச்ச அளவை பிரயோகிப்பதாக அமைந்திருப்பது பனிப்போர் காலத்தில் காணப்பட்ட குணாம்சம். அத்தகைய போட்டித் தன்மையை நோக்கியதாக அமெரிக்காவின் உத்திகள் காணப்படுகின்றன. விண்வெளியில் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களை...
2018-01-21 02:30:00
Subscribe to உலகம்