உலகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

உலகம்

ஆபிரிக்க நாடுகளின் அரசியலில், நீண்ட காலம் ஆட்சி புரிந்த சிம்பாப்வேயின் ஜனாதிபதி றொபேட் கப்ரியல் முகாபேயும் அவரது குடும்பத்தினரையும் அந்த நாட்டு இராணுவம் வீட்டுக்காவலில் வைத்துள்ளது. ஏறக்குறைய 93 வயதான முகாபே 1980 களிலிருந்து இன்று வரை ஆட்சியதிகாரத்தில் தொடர்ச்சியாக அங்கம் வகிப்பதுடன் சர்வாதிகார அணுகுமுறைக்குள்ளால் ஆளுமை அரசியலை பயன்படுத்தும் ஆட்சியாளனாகவும்...
2017-11-18 18:30:00
Subscribe to உலகம்