மலையகம

சுரேன்நுவரெலியா கல்வி வலயத்தின் கோட்டம் 2 இலுள்ள 1 C பாடசாலையே தலவாக்கலை பாரதி மகா வித்தியாலயமாகும். இப்பாடசாலை 7.9.1930 ஆண்டு தலவாக்கலை தோட்டத்திற்கு சொந்தமான கட்டடத்தில் 20 மாணவர்களுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.அதன் முதலாவது அதிபராக செல்லையா கடமையாற்றினார். ஆரம்ப பாடசாலையாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு 60 வருடங்களின் பின் 1994 இல் சீடா செயற் திட்டத்தின் உதவியுடன் கட்டிடத்...
2017-05-28 06:30:00
Subscribe to மலையகம