மலையகம

இரா. யோகேசன் கினிகத்தேனை தினகரன் நிருபர்நோட்டன் கொத்தலன்ன மூர்த்தன்ன தோட்டமானது சிறு தோட்ட உரிமையாளரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுவதோடு இதுவரை வெளியுலகிற்கு தெரியாத தோட்டமாகவே இருந்து வருகிறது. இத்தோட்டத்தில் 70 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 382 பேர் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த மக்கள் பல்வேறு அடிப்படை பிரச்சினைகளுடன் வாழும் அதேவேளை எவருடைய பார்வைக்கும் உட்படாத...
2017-03-26 06:30:00
Subscribe to மலையகம