ஆசிரியர் தலையங்கம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

ஆசிரியர் தலையங்கம்

சித்திரைப் புத்தாண்டு:- விளம்பி வருடம் நேற்றுப் பிறந்துவிட்டது. நாடு முழுவதும் குதூகலக் கொண்டாட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன.தமிழ்- சிங்கள புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம் ஒருபுறம் விடுமுறைக் கொண்டாட்டம் மறுபுறம். சுருங்கச் சொன்னால், உற்சாகத்தின் உச்சத்தில் நாடு இருக்கிறது.மக்கள் மத்தியில் புதுத்தெம்பை ஏற்படுத்தி வாழ்க்கைக்கு புதுப் புது வழியைக்காட்டுவதே இத்தகைய...
2018-04-14 19:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்