ஆசிரியர் தலையங்கம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

ஆசிரியர் தலையங்கம்

எமது நாட்டில் இனங்களுக்கிடையேயான விரிசல் உருவெடுப்பதற்கு தமிழ் மொழிப்புறக்கணிப்பும் ஒரு காரணியாக அமைந்திருந்தது. நாட்டில் பெரும்பான்மை மக்கள் பேசுகின்ற சிங்கள மொழிக்கு முன்னுரிமையும், சிறுபான்மை மக்கள் பேசுகின்ற தமிழ்மொழிக்கு புறக்கணிப்பும் அளிக்கப்பட்டமை பெரும் பாரபட்சமும் அநீதியும் ஆகும்.இலங்கையில் தமிழ்மொழிப் புறக்கணிப்புக்கு விதை ஊன்றப்பட்டு ஆறு தசாப்த...
2017-09-17 06:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்