ஆசிரியர் தலையங்கம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

ஆசிரியர் தலையங்கம்

 தமிழ் தேசியத்துக்காக வடக்குக் கிழக்கில் தோற்றம் பெறுகின்ற எந்தவொரு போராட்டமும் மூன்று தசாப்த காலத்துக்கு அதிகமாக நீடிப்பதில்லையென்பது ஐதீகம்/ அம்மண்ணில் உருவெடுத்த தமிழ் அரசியல் இயக்கங்கள் மற்றும் ஆயுதப் போராட்ட அமைப்புகளின் தோற்றம், வளர்ச்சி, வீழ்ச்சி ஆகியவற்றை ஆராய்வோமானால் ஐதீகத்தில் ஓரளவு உண்மை இருப்பதை நம்பத்தான் வேண்டியிருக்கின்றது.ஆனாலும் தமிழ் தேசியக்...
2017-11-18 18:30:00
Subscribe to ஆசிரியர் தலையங்கம்