அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

சிரேஷ்ட பேராசிரியர்இரா. சிவச்சந்திரன் விசேட பேட்டிவாக்காளர் பதிவு என்பது முக்கியமான ஜனநாயகக் கடமை என்பதை அரசாங்க அதிபர், கிராமசேவகர்கள் அரசியல்வாதிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பினரும் நன்குணர வேண்டும் என்கிறார் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் கலைப்பீடாதிபதியும், சிரேஷ்ட பேராசிரியருமான இரா.சிவச்சந்திரன்.தற்போது வாக்காளர் பதிவு நாடாளாவிய ரீதியில்...
2018-06-16 18:30:00
Subscribe to அரசியல்