அரசியல்

கருணாகரன் "உருவாக்கப்படுகின்ற அரசியலமைப்பற்றித் தமிழ் மக்களின் தரப்பு நியாயத்தைச் சொல்ல முடியுமா?“ என்று கேட்டார் கொழும்பிலிருந்து வெளியாகும் சிங்கள அச்சு ஊடகமொன்றின் ஊடகவியலாளர்.இதைப்பற்றிச் சொல்வதற்கு அதிகமாக ஒன்றுமில்லை. ஏனென்றால், கிடைக்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் வழமையைப்போல, இனரீதியான அரசியல் போக்கை அனுசரித்தே இந்த அரசியலமைப்புத்திருத்தமும் உள்ளதாகத்...
2017-03-26 06:30:00
Subscribe to அரசியல்