அரசியல் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

அரசியல்

“தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு மாற்று அரசியல் முன்னெடுப்புகள் தேவை” என்ற கருத்து சில ஆண்டுகளாக முதன்மைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.கடந்த உள்ளூராட்சித் தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்தக் கருத்தை மையப்படுத்திய உரையாடல்கள் ஒரு அலைபோல பல்வேறு இடங்களிலும் நடந்தன.மாற்று அரசியல் என்பதை மாற்று அணியாக பொருள் படுத்திக் கொண்டு, தம்மைத்தாமே அவ்வாறு பிரகடனம் செய்ய முற்பட்ட தரப்புகளின்...
2018-04-14 19:30:00
Subscribe to அரசியல்