இலக்கியம்/ கவிதை

அனுஷா அமீர் அலிசம்மாந்துறைகாத்திருக்கிறேன்உன் அழகிய புன்னகைக்காகஉன் கண்கள் அசைவைக்காணதவிக்கின்றேன்உன் அழும் குரல்கேட்டுதுடிக்கின்றேன்உன் பாதங்கள் நிலத்தைத்தொடும்போதுரசிக்கிறேன்உன் அழகியஅசைவுகளைப் பார்த்துசிரிக்கின்றேன்உன் முத்தம்பட்ட ஈரம்தொட்டுமறக்கின்றேன்உன் கரங்களால் என்னைநீ அணைக்கும் போதுகவி வடிக்கின்றேன்உன் அழகிய செயல்கள்பார்த்து வேண்டுகின்றேன்உன் பாசம்...
2017-07-16 06:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை