இலக்கியம்/ கவிதை

மணிப்புலவர் மருதூர்- ஏ.மஜீத்ஈழத்தின் தென்கிழக்குஇயற்கை அழகோடுகுழந்தைகளைஅழைக்கும் அழகுஆ! அற்புதம்பொத்துவில்பெண்கள்குழந்தைகளைவாங்கராசா!என அன்போடுஅழைத்து மகிழ்வர்அக்கரைப்பற்றில்வா மணி!என அழைத்து இன்புறுவர்அட்டாளைச்சேனைஅதனருகேபாலமுனை, ஒலுவில்என மூன்று ஊர்களிலும்வாச்சே!என்றே அழைப்பர்நிந்தவூரில்வாச்சி!வா மயில்!என்று அழைக்கும்வழக்குண்டுஇறக்காமம்வரிப்பத்தாஞ்சேனைஇரண்டு...
2017-03-26 06:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை