இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

அரிது அரிது – தரணியில்மானிடராய் பிறப்பது அரிதுகொடிது, கொடிதுவறுமையில் பிறப்பது கொடிது.ஆண்டவன் படைப்பினில்ஆயிரம் வேற்றுமைஏழை, செல்வந்தன் – எனஇறைவன் படைப்பது கொடுமைமூன்று வேளை உண்டு – மீதியைகுப்பையில் கொட்டுவது முண்டுஅன்றாட உணவிற்குஅலைமோதுபவனுமுண்டுபட்டினி சாவினிலும்,பசியின் கொடுமையிலும் – இறைவன்படைப்பதை விட; ஏழைகளைபடைக்கா விட்டால்,ஏழை என்றோர் வர்க்கம்,இல்லாமல்...
2018-10-13 18:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை