இலக்கியம்/ கவிதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

இலக்கியம்/ கவிதை

கிண்ணியா லத்தீப் ஏ. றஹீம்புல்லர்கள்- புதைகுழிக்குள் புகுந்திடவே- – புதுமைகள்பூத்துக்குலுங்க வரும் புத்தாண்டே!கள்வர்கள் கயமைகள் கழிந்திடவே –கவின்கலைகாணவரும் புத்தாண்டேஉள்ளங்கள் உவகையுறவே வரும்- – உயர்ந்தஉண்மைகள் தேங்க வரும் புத்தாண்டேஇல்லங்கள் தோறும் ஒளி ஓங்கிடவே- – உன்வரவைஎதிர்கொண்டோம் வருக புத்தாண்டே!ஏழைகள் வாழ்வு வளம் பெற்றிடவே- – ஏகனின்அருளைக் கொணர்ந்து வரும்...
2018-04-14 19:30:00
Subscribe to இலக்கியம்/ கவிதை