செய்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

செய்திகள்

360 தொங்கு உறுப்பினர்களால் சபை உறுப்பான்மையில் சர்ச்சை   நமது நிருபர் புதிய உள்ளூராட்சி சபைகள் மார்ச் மாதம் முதல் செயற்படவுள்ள நிலையில், அவற்றை உருவாக்குவதில் உள்ள சட்டச் சிக்கல்களை நீக்கும் வகையில், உள்ளூராட்சி சபைகளுடன் தொடர்புடைய ஏனைய சட்டங்களையும் தேர்தல் திணைக்களம் ஆராயவுள்ளது. உள்ளூராட்சி சபை களை உருவாக்குவதில் உள்ள சட்டச் சிக்கல்களை...
2018-02-18 02:30:00
Subscribe to செய்திகள்