செய்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

செய்திகள்

யாழ்ப்பாணம் குறூப் நிருபர்வடக்கு - கிழக்கு இணைப்பு, சமஷ்டி மற்றும் மதச்சார்பற்ற நாடாக அறிவிக்கப்பட வேண்டுமென்பது எனது நிலைப்பாடு. புதிய அரசியலமைப்புக்கு பல்வேறு யோசனைகள் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்படுகின்ற வாய்ப்புக்களை தவறவிட்டு விட்டு 2020 ஆம் ஆண்டில் நழுவ விட்ட வாய்ப்புக்களை பற்றி யோசிப்பதில் எதுவித பலனுமில்லை. புதிய யோசனைகளை இறுகப் பற்றிக் கொண்டு அடுத்த...
2017-09-17 06:30:00
Subscribe to செய்திகள்