செய்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

செய்திகள்

5 கிராமசேவகர் பிரிவுகளில் தொடர்ந்து ஊரடங்கு இனவாதத்தைத் தூண்டினால் தண்டனைகிந்தோட்டைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட பதற்றத்தைத் தணிப்பதற்கு உரிய நடவடிக்ைக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சாகல ரத்னாயக்க தெரிவித்துள்ளார். அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன தலைமையில் நடைபெற்ற சமாதான மாநாட்டில் இதற்கான நடவடிக்ைககள் எடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறினார். நியமிக்கப்பட்டுள்ள குழு தெரிவிக்கும் வரையிலும்...
2017-11-18 18:30:00
Subscribe to செய்திகள்