புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

எப். ஷபியா நதீம்    தொட்டவத்தை, பாணந்துறை   தன் கடந்த கால கசப்பான அனுபவங்களையும் அதனால் அவள் அடைந்த சொல்லில் அடக்க முடியாத கவலைகளையும் அன்று தன் குடும்பத்தின் ஆறுதல் சொற்களினால் அவள் மனதில் கருக்கட்டிக் கொண்ட வைராக்கியத்தையும் எண்ணி ஒரு நகைப்பான ஒரு கேலியான சிரிப்பை தன் இதழ்களிலே இருந்து உதிர்வித்துக் கொண்டாள்.“கேட்டினும் உண்டுஓர் உறுதி...
2017-09-17 06:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை