புனைவு/ சிறுகதை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

புனைவு/ சிறுகதை

 மார்கழி மாதத்து மழை விடாது பெய்துகொண்டு இருந்தது கடற்காற்றும் சற்று கடுமையாக இருந்தது. நடுச்சாம நேரம். மாணிக்கம் தன் படுக்கையில் புரண்டு புரண்டு படுத்தான். அவன் இரவு முழுதும் நித்திரை கொள்ளவில்லை. அன்று பகல் நடந்த சம்பவங்களும், பின்னேரம் அவன் கலந்துகொண்ட ஒரு கூட்டமும், அங்கு அவன் கேட்ட பேச்சுக்களும் அவனை இரவு முழுதும் தூக்கமில்லாமல் அவன் மனதில் எண்ணங்களை...
2018-01-21 02:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை