புனைவு/ சிறுகதை

அப்துல் மஜீத் ஜெசீம், மருதமுனைமதுவுக்கு முதலே கம்பஸ் நுழைந்தவன் தான் ரமேஷ். ஊருக்குள் மிகவும் பிரபல்யமான குடும்பத்தில் தலைமகனாக பிறந்திருந்தான். கடமை' கண்ணியம்' கட்டுப்பாடு மூன்றுக்கும் வரைவிலக்கணம் அவனே தான்.எனச் சொல்லும் அளவிற்கு தனது மாணவப் பருவத்தை கடந்து கொண்டிருந்தான்.அவ் வேளை காதலும் துளிர்த்தது. அவன் காதல் வலைக்குள் சிக்கியவள் தான் மது.பலவருடங்கள் பல்கலைக்...
2017-07-16 06:30:00
Subscribe to புனைவு/ சிறுகதை