கட்டுரை | Page 2 | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

நான்காவது கைத்தொழில் புரட்சியில்  ‘ஆசியானின்’ எதிர்காலம் வியட்நாமில் நடைபெற்ற உல கப் பொருளாதார மேடையில் முக்கிய பேசுபொருளாகக் காணப்பட்டது நான்காவது தொழில் புரட்சி. அதுவும் செயற்கை மதிநுட்ப (Artificial Intelligence) அச்சுறுத்தலுக்கு எவ்வாறு முகங்கொடுப்பது என்பதைப்பற்றியதாகவே இருந்தது.உலக நாடுகளின் பொருளாதார சுபீட்சத்திற்கான இந்த அமைப்பு, தென்கிழக்கு ஆசிய...
2018-09-15 18:30:00
Subscribe to கட்டுரை