கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

 இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள கடுமையான குளிருக்கு காரணம் என்ன?அதிகளவான வெப்பத்தினால் நிலத்திலுள்ள நீர் ஆவியாகிறது. பூமி அதிவெப்பமடையும் போது அதனை தனிப்பதற்காக இப்படியான பனிப்பொழிவுகள் இடம்பெறும். அதேநேரத்தில் வடகீழ் பருவ காற்றானது இமயமலை பகுதி குளிர்காற்றுடன் உருவாகிறது. இது இந்தியாவிலிருந்து நேரடியாக வருவதாலும், அதேநேரத்தில் வங்காள விரிக்குடாவிலிலிருந்து கொரியோ...
2018-01-21 02:30:00
Subscribe to கட்டுரை