கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

எந்தஇராணுவத்தின் மீது போர்க்குற்றம் சுமத்தப்பட்டதோ, எந்த இராணுவம் தமிழர் நிலங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளது என குற்றச்சாட்டப்படுகின்றதோ, எந்த இராணுவத்தினரால் தமிழர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டார்கள் என விரல் நீட்டப்படுகிறதோ அதே இராணுவத்தின் கேர்ணல் அதிகாரியான கேர்ணல் ரட்ணப்பிரிய பண்டு இடமாற்றம் பெற்றுச் செல்லும் போது ஏன் இவ்வாறு ஒரு பிரியாவிடை?! அப்படி அவர் என்ன செய்தார்? ஏன்...
2018-06-16 18:30:00
Subscribe to கட்டுரை