கட்டுரை

கொழும்பில் கடந்த வாரம் இடம்பெற்ற கட்டட சரிவு அனர்த்தம் மாடிக்குடியிருப்பு வாழ் மக்களை மாத்திரமன்றி, நிர்மாணப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட சகலரையும் திகைப்படையச் செய்திருக்கிறது.நகரங்களில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அத்தனைபேரையும் உள்வாங்குவதற்கு மாடிக் கட்டடங்கள் இன்றியமையாததாகிறது. பிரத்தியேகச் சூழலில், தனிவீட்டுத் தொகுதியில் மனங்கவர் மாற்றங்களுடன் வாழ்பவர்களையும்...
2017-05-28 06:30:00
Subscribe to கட்டுரை