கட்டுரை | தினகரன் வாரமஞ்சரி

கட்டுரை

உள்ளூர் விவசாயத்தை கேள்விக்குள்ளாக்கும் உணவுப் பண்டங்களின் எகிறும் விலைகள்!எமது நாட்டின் தேசிய உணவு சோறு. இதை அடிப்படையாகக் கொண்டே பல தசப்தங்களுக்கு முன் அரசியல் நாடகங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. டட்லி சேனநாயக்க மற்றும் சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க ஆகியோரின் அரசுகள் பதவிக்குவர அரிசி அரசியலே காரணமாக இருந்தது. ஆனால் ஜே.ஆர். ஜயவர்தன எட்டு இறாத்தல் தானியங்கள் தருவதாக வாக்குறுதி...
2017-11-18 18:30:00
Subscribe to கட்டுரை