கட்டுரை

* தயாரிப்பு - - கனடா பாபு வசந்தகுமார்   * இயக்கம் - - ரகுலன் சீவகன்   * அரங்கம் நிறுவனம் - பரமேஸ்வரி சீவகன்
லக்ஷ்மி பரசுராமன்தமிழ் வளர்த்த இலங்கை சமயப்பெரியார்களுள் சுவாமி விபுலானந்த அடிகளார் விசேடமானவர். இவரைப் பற்றி அலசி ஆராய்வதென்பது ஆழியை கடப்பதற்கு ஒப்பானதாகும். ஆனால் அளவிட முடியாத அறிவுக்கும் ஞானத்துக்கும் உடமையாளரான இம்முத்தழிழ் வித்தகர் பற்றி எம்மில் எத்தனை பேருக்கு முழுமையாகத் தெரியும் என்றால், நிச்சயமாக விடையை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம்.சைவசமயத்தில் உயர்தரம்...
2017-07-16 06:30:00
Subscribe to கட்டுரை