பத்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பத்திகள்

இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு சிரிபீ பஸ்ஸில் பயணம் செய்தபோது ரிக்கற் பரிசோதகர்கள் அந்த பஸ்ஸில் ஏறி ரிக்கட் சோதனையிட்டார்கள். அப்போதுதான் பார்த்தேன், நான் வாங்கிய ரிக்கட்டைக் காணவில்லை! சுருட்டிக் கசக்கிக்ெகாண்டிருந்தது மட்டும் நினைவிருக்கிறது, ரிக்கற் போன இடம் தெரியவில்லை! என்ன செய்வது? செக்கர் கேட்டால், என்ன சொல்வது? தண்டப்பணம் விதிப்பார்களோ? கையில்...
2017-12-10 03:30:00
Subscribe to பத்திகள்