பத்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பத்திகள்

முன்பெல்லாம் வீட்டிலை 'லேண்ட் போன்' (தொலைபேசி) இருக்கிறதெண்டால், அவங்க பெரிய ஆள். இப்ப சிறியவங்களுக்கும் போன் கையிலை வந்திட்டுது. அதாவது கைப்பேசி. இதை அலைபேசி என்று சொல்வதுதான் சரி. தொலைவில் இருந்து கம்பி வடத்திலை வாறது தொலைபேசி, அலை மூலம் வருவது அலைபேசி! சரிதானே?இந்த அலைபேசி இப்பவெல்லாம் இருந்தாலும் பிரச்சினை, இல்லாட்டிலும் பிரச்சினை. அநேகமானவங்களுக்குக் கை உடைஞ்ச...
2018-06-16 18:30:00
Subscribe to பத்திகள்