பத்திகள் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பத்திகள்

மலையகப் பகுதியில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பத்திரியில் நடக்கும் சில விரும்பத்தகாத விசயங்களப்பற்றி இதற்கு முன்பு இந்தப் பத்தியிலை எழுதியிருந்தம்.கிழக்கிற்குப் போகிற வழியிலை உள்ள ஓர் ஆஸ்பத்தியிலையும் ஒரு விசயம் நடந்திருக்கு. அதுக்கு முன்பாக, மலையகப் பகுதியிலை உள்ள ஆஸ்பத்திரியைப் பற்றிப் புதிசா ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு. என்னெண்டு ஷொன்னா, அந்தப் பகுதியிலை உள்ள...
2018-02-18 02:30:00
Subscribe to பத்திகள்