வர்த்தகம்

Coca-Cola Sri Lanka இனால் தயாரிக்கப்பட்ட Coca-Cola Zero உலகளாவிய ரீதியில் பாராட்டு பெற்ற தயாரிப்புக்களில் ஒன்றாகும். ஏற்கனவே 150க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் காணப்படும் Coca-Cola வின் தனித்துவமான தயாரிப்பான இது இப்பொழுது இலங்கையிலும் உள்ளது.Coca-Cola கம்பனியின் இலங்கையின் நுகர்வோருக்காக தயாரிக்கப்பட்ட குளிர்பான வகைகளாக Lion Soda, Lion Ginger Beer, Fanta Cream Soda, Fanta...
2017-05-28 06:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்