வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

இலங்கையின் மிகப்பெரிய பாவனையாளர் உற்பத்திகள் (FMCG) குழுமமாக, சிலோன் பிஸ்கட்ஸ் லிமிட்டெட் (CBL) நிறுவனம் SLIM தேசிய விற்பனை காங்கிரஸ் விருதுகள் 2017 (NASCO) நிகழ்ச்சியில், FMCG (உணவு) பிரிவில் அது, பல விருதுகளை வென்றெடுத்துள்ளது.நாடு தழுவிய ரீதியிலான பல விற்பனை உத்தியோகத்தர்கள் இதன் போது விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.இவ்வாண்டுக்கான போட்டியில், CBL...
2017-12-10 03:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்