வர்த்தகம்

இலங்கையின் பாரிய பொதியிடல் இயந்திரங்களை தயாரிக்கும் நிறுவனமான செபாக் லங்கா, சாதாரண மற்றும் நவீன பொதியிடல்களுக்குத் தேவையான உபகரணங்களைத் தயாரிப்பதோடு தற்போது இந்தியாவும் இலங்கையும் சர்வதேச ரீதியில் எய்தக்கூடிய தராதரங்களை முன்வைத்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றன.ஜேர்மன் பொறியியல் மற்றும் ஜப்பானிய தரம் என்பனவற்றுடன் ஒப்பிடக்கூடிய வகையில் தமது உற்பத்திகளை மேற்கொள்வதனை...
2017-03-26 06:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்