வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

ஸ்மார்ட் சந்தைப்படுத்தல் மூலம் சுற்றுலாத்துறையை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க முடியும் என பரிந்துரை அங்கீகாரம் பெற்ற வர்த்தக ரீதியற்ற அரச சார்பு அமைப்பான ஆசிய ​ெஜர்மன் விளையாட்டு பரிமாற்றுத்திட்டம் (AGSEP) அண்மையில் வெளியிட்ட ஆய்வறிக்கையில் சுற்றுலாத்துறையை ஊக்குவிப்பது மற்றும் முதலீடு செய்வதில் காணப்படும் தடைகள் பற்றிய...
2018-09-15 18:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்