வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

வோக்கர்ஸ் CML நிறுவனத்தினால் அமைக்கப்பட்ட கண்கவர் அடுக்குமாடித் தொடரான Havelock Heights, கட்டட நிர்மாணத்துறையில் நாட்டின் ஒரு முன்னணி நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம் கொழும்பு வாழ்க்கையை தரமுயர்த்தி, கொழும்பு நகரின் வான்பரப்பை அழகுபடுத்தும் வகையில் இந்த அடுக்குமாடி வீடமைப்புத் தொடர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வித்தியாசமான முக அமைப்பைக் கொண்டுள்ள இந்த 32 மாடி கட்டடம், கவர்ச்சியான...
2018-06-16 18:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்