வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

தனது முதலாவது ஆண்டு பூர்த்தியை எட்டியுள்ள Daraz.lk அதனைக் கொண்டாடும் முகமாக Reckitt Benckiser நிறுவனத்தின் சந்தைப்படுத்தல் அணியைச் சேர்ந்த ஜுட் மார்ட்டினோ மற்றும் Daraz இன் பிராந்தியப் பணிப்பாளரா சுமித் ஜசோரியா ஆகிய விருந்தினர்களுடன் தனது புதிய பண்டகசாலை மற்றும் பொருட்கள் சேகரிப்பு மையத்தை திறந்து வைத்துள்ளது. தமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு செளகரியம் மற்றும் சிறந்தசேவையை...
2017-10-22 06:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்