வர்த்தகம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வர்த்தகம்

மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வெள்ளிவிழாக் காணும் இலங்கையின் புகழ்பெற்ற திறந்தவெளி ஓவியக் கண்காட்சியான ‘கலா பொல’, கொழும்பு 7, ஆனந்தகுமாரசுவாமி மாவத்தையில் இம்மாதம் 25 ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெறவுள்ளது. இக் கண்காட்சியில் இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் மேன்மைதங்கிய தரஞ்சித் சிங் பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளார்.ஜோன் கீல்ஸ் பி.எல்.சி. நிறுவனத்துடன்...
2018-02-18 02:30:00
Subscribe to வர்த்தகம்