பென்குயின் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

பென்குயின்

சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரையும் கவர்ந்த பறவைகளில் பென்குயின்களும் அடங்கும். வெள்ளை நிற வயிற்றை தூக்கியபடி துடுப்பு போன்ற இறக்கைகளை அசைத்து, அசைத்து அவை நடந்து செல்வதைப் பார்க்க ரம்மியமாக இருக்கும். இவற்றை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என்றால் அண்டார்டிகாவுக்குதான் செல்ல வேண்டும். அங்கு அவை கூட்டம் கூட்டமாக அணிவகுத்து பனியில் நகர்ந்து செல்லும் அழகே தனி! பென்குயின்களால் பறக்க இயலாது! இவை பெரும்பாலும் நீரிலும் அவ்வப்போது நிலத்திலும் வாழ்பவை. பென்குயின்களில் எம்பார் பென்குயின், அடடிய், ஜென்டூ, சின்ஸ்ட்ராப், மக்ரோனி, ராக் ஹொப்பர் என பல வகைகள் உண்டு.

இவற்றில் சில ஒரு அடி முதல் சுமார் 5 அடி வரை உயரம் கொண்டவை. இவை நீரில் லாவகமாக நீந்தும். பென்குயின்கள் கூட்டமாகவே வாழ்வதுண்டு.

இவைகளுக்கு பிடித்த உணவு, அண்டார்டிகா கடலில் அபரிமிதமாகக் கிடைக்கும் கிரில் வகை மீன்களாகும்.

பென்குயின்கள் திமிங்கிலங்களின் உணவாக இருக்கின்றன.

பென்குயின்கள் மனிதர்களிடம் மிகவும் சிநேகம் பாராட்டும் குணம் கொண்டவை. தன் ராஜ நடையோடு மனிதர்களுக்கு நடுவிலும் வந்து போய்க்கொண்டிருக்கும்!

என். வினோமதிவதனி,
லுணுகலை.

 

Comments