IIT இன் 24 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா | தினகரன் வாரமஞ்சரி

IIT இன் 24 ஆவது பட்டமளிப்பு விழா

முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் வர்த்தக உயர் கல்வி ஸ்தாபனமான Informatics Institute of Technology (IIT), தனது 24 ஆவது வருடாந்த பட்டமளிப்பு விழாவினை அண்மையில் BMICH மண்டபத்தில் ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இவ்விழாவில், ஐக்கிய இராச்சியத்தின் University of Westminster பல்கலைக்கழகத்தினால் தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தகத் துறைகளில் உலகளாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டங்கள் மற்றும் மேற்பட்டங்களை 200 இற்கும் மேற்பட்ட IIT மாணவர்கள் பெற்றுள்ளனர்.

இவ்விழாவின்போது மேம்பட்ட மென்பொருள் பொறியியலில் முதுமாணி, மென்பொருள் பொறியியலில் சிறப்பு கலைமாணி (Bachelor of Engineering (Honours) in Software Engineering), கணினி விஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞான சிறப்பு கலைமாணி (Bachelor of Science (Honours) in Computer Science) மற்றும் தகவல் முறைமைகளில் விஞ்ஞான சிறப்பு கலைமாணி (Bachelor of Science (Honours) in Information Systems) ஆகிய துறைகளில் தமது கற்கைநெறிகளை வெற்றிகரமாக பூர்த்திசெய்த மாணவர்களுக்கு வர்த்தக முகாமைத்துவ பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.
University of Westminster (UOW) பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தரும், முதல்வருமான Dr. Peter Bonfield பட்டங்களை வழங்கி வைத்தார். நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாகக் கலந்துகொண்ட கிரிக்கெட் வீரரான Kumar Sangakkara தனது வாழ்க்கையில் தடைகளைத் தாண்டி எவ்வாறு முன்னேறினார் என்பதையும், வெற்றியை எட்டுவதற்கு விடாமுயற்சியின் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் உரையாற்றியிருந்தார். University of Westminster பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதித் துணைவேந்தர் (சர்வதேச) Prof. Alex Hughes, இணை முதல்வர் Prof. Stephen Brookhouse மற்றும் ஏனைய பல கல்விமான்களும் நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
IIT இல் கற்கும் திறமைகளை வெளிப்படுத்திய மாணவர்களுக்கு பல்வேறு விருதுகளும் வழங்கப்பட்டன. மிகச்சிறந்த திறமைகளை வெளிப்படுத்திய நான்கு மாணவர்களுக்கு கலாநிதி காமினி விக்கிரமசிங்க தங்கப் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. Master of Science (MSc) in Advanced Software Engineering துறையில் Mohamed Hisham, Bachelor of Engineering (BEng) Honours in Software Engineering துறையில் Savindu Dias, Bachelor of Science (BSc) Honours in Computer Science துறையில் Akila Hettiarachchi மற்றும் Bachelor of Science (BSc) Honours in Information Systems with Business Management துறையில் Ashan Liyanachchi ஆகியோர் முறையே பதக்கங்களைப் பெற்றுக்கொண்டனர்.

Comments