வாகனங்கள் மீதான சுங்கவரி அதிகரிப்பு | தினகரன் வாரமஞ்சரி

வாகனங்கள் மீதான சுங்கவரி அதிகரிப்பு

2019 ஆம் ஆண்டுக்காக வரவு செலவுத் திட்டத்தில் இறக்குமதி செய்யப்படும் வாகனங்களின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் இலங்கை வாகன இறக்குமதியாளர் சம்மேளனம் தனது அதிருப்தியை வெளியிட்டுள்ளது.

பெற்றோல் மற்றும் ஹைபிரிட் வாகனங்கள் பிரிவில் சுங்க வரி அதிகரிப்பு காரணமாக விற்பனை செய்யப்படும் வாகனங்களின் விலை பெருமளவு அதிகரித்துள்ளதாகவும், இது வாகன இறக்குமதி மற்றும் விற்பனை துறைக்கு பெரும் சவாலாக அமைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

உற்பத்தி வரி மற்றும் சொகுசு வாகனங்கள் மீதான வரி

போன்றவற்றில் அதிகரிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், புகழ்பெற்று காணப்படும் வாகன வர்த்தக நாமங்கள் மற்றும் மாதிரிகளின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன் பிரகாரம் பின்வரும் வாகனங்களின் விற்பனை விலைகள் அதிகரித்துள்ளன.

சுசுகி அல்டோ ரூ. 150,000, டைஹட்சு மிரா ரூ. 150,000, சுசுகி ஜிம்னி ரூ. 150,000, சுசுகி வெகன் ஆர் ரூ 250,000, சுசுகி ஸ்பேஷியா ரூ. 250,000, டொயோடா விட்ஸ் ரூ. 250,000, சுசுகி ஸ்விஃவ்ட் ரூ. 250,000, ஹொண்டா சிவிக் ரூ. 250,000, அவுடி ஏ1 ரூ. 250,000, சுசுகி கிரான்ட் விடாராரூ. 250,000, டொயோடா அக்சியோ ஹைபிரிட் ரூ. 525,000, ஹொன்டா வெசல் ரூ> 525,000 டொயோடா சிஎச்-ஆர் ரூ. 540,000, டொயோடா பிரெமியோ ரூ. 675,000, டொயோடா அலியன் ரூ. 675,000 மற்றும் ஹொன்டா சிஆர்வி ரூ. 675,000.

விலைத் தாக்கம் தொடர்பாக இலங்கை வாகன இஙக்குமதியாளர் சம்மேளனத்தின் தலைவர் ரஞ்ஜன் பீரிஸ் கருத்துத் தெரிவிக்கையில், “அரசாங்கத்தின் புதிய வரி அறவீடு தொடர்பில் நாம் அதிகளவு கவலை கொண்டுள்ளோம்.

இதனால் வாகன விற்பனை விலை அதிகரித்துள்ளதுடன், பொதுமக்கள் அவற்றை கொள்வனவு செய்வதில் காண்பிக்கும் நாட்டம் குறைவடையும், இதனால் இத்துறைக்கு பெரும் சவாலாக அமைந்திருக்கும்.” என்றார்.

தற்போதைய வரவு செலவு திட்ட அளவு கோல்களின் பிரகாரம் loan-to-value (LTV) விகித மீளாய்வு செய்யுமாறு அரசாங்கத்திடம் சம்மேளனம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தற்போது இந்த பெறுமதி 50% ஆக அமைந்துள்ள நிலையில், வாகன உற்பத்தியாளர்களை கவர்வதற்கு இது முக்கிய காரணியாக அமைந்துள்ளது.

இந்த பெறுமதியை 75% ஆக உயர்த்துவதனூடாக, தற்போது காணப்படும் பொருளாதார சூழலில், பெருமளவு பொதுமக்களுக்கு மோட்டார் வாகனமொன்றை கொள்வனவு செய்ய உதவியாக அமைந்திருக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Comments