டிக்கிரி சிறுவர்களுக்கு ரொபோடிக் தொழில்நுட்பம் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

டிக்கிரி சிறுவர்களுக்கு ரொபோடிக் தொழில்நுட்பம்

ஆயிரக்கணக்கான சிறுவர்கள் மத்தியில் சேமிப்பு பழக்கத்தை ஊக்குவித்துள்ள செலான் டிக்கிரி, மற்றுமொரு சாதனையை அண்மையில் எய்தியிருந்தது. செலான் வங்கியின் சினமன் கார்டன் கிளையின் மூலமாக, நாட்டின் எதிர்கால தலைமுறைக்கு நவீன robotic தொழில்நுட்பம் பற்றிய விழிப்புணர்வூட்டும் பயிற்சிப்பட்டறை ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த பயிற்சிப்பட்டறையில் டிக்கிரி கணக்கை வைத்திருக்கும் சிறுவர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர். இரு பிரதான கட்டங்களில் இந்த பயிற்சிப்பட்டறை முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. முதல் கட்டத்தில் சிறுவர்களுக்கு அடிப்படை coding பொறிமுறைகள் பற்றிய விளக்கங்களை வழங்கியிருந்ததுடன், இரண்டாம் கட்டத்தில் அசல் ரொபோக்களுக்கான coding களை நடைமுறைப்படுத்தல் பற்றிய பரிசோதனைகள் விளக்கப்பட்டிருந்தன.

செலான் வங்கியின் உயரதிகாரிகளால் விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், பயிற்சிப்பட்டறையின் போது சிறுவர்களுக்கு குறித்த திட்டங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தீர்வுகளை புரிந்து கொள்வது மற்றும் வடிவமைப்பது பற்றிய அறிவை வழங்கியிருந்தது.

சர்வதேச மட்டத்தில் சிறுவர்களிடையே காணப்படும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை புரிந்து கொண்டு, தேசத்தின் எதிர்கால பணியாளர்களுக்கு நவீன robotics தொழில்நுட்பம் ஊடாக தமது கனவுகளை நனவாக்கிக் கொள்வதற்கு வலுவூட்டுவதில் செலான் வங்கி தன்னை அர்ப்பணித்துள்ளது.

இந்த பயிற்சிப்பட்டறையின் மூலமாக சிறுவர்களுக்கு தமது பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் ஆற்றல், குழுநிலை செயற்பாடுகள் மற்றும் தீர்வுகளை வடிவமைத்தல் போன்றன தொடர்பிலும் விளக்கங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. 

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.