மதிக்கப்பட வேண்டும் | தினகரன் வாரமஞ்சரி

மதிக்கப்பட வேண்டும்

உயன்வத்த மன்த் நௌபல்

மகவை, மகள்

மாணவி, மனைவி

மாதா,மூதாட்டி என்று

மாண்புமிக்க பல

மாறு வேடத்தை ஏற்கும்

மகளிர் இவளுக்கு

மகளிர் தினம் என்று ஒரு நாளாய்?

மாற்றங்கள் மண் கண்டும்

மடமையினால் பெண்- இவளின்

மனதிற்குள் புதைந்திருக்கும ஆசைதனை,

மறைந்திருக்கும் திறமைகளை, மட்டுமல்ல

மறுக்கப்படும் இவள் உரிமைகளை

மண்ணிற்கு மலரவைக்க

மகளிர் தினம் என்று ஒருநாள் போதாது!!

மாறாக மலரும் ஒவ்வொரு நாளும்

மகளிர் இவளுக்கு

மகளிர் தினமாக

மதிக்க வேண்டும்! 

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.